top of page

ReiKi

ReiKi betyder universell livsenergi!

Reiki är djupt avslappnande, stressreducerande, löser upp spänningar och är värdefullt vid smärttillstånd samt ökar välbefinnandet i största allmänhet.


Det är en holistisk metod som INTE riktas till specifika symptom eller sjukdomar, utan till personen som helhet. Reikienergin flödar automatiskt dit den behövs i stunden och syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för ökat välbefinnande.


Reiki sätter fart på den energi som stagnerat, vilket bidrar till att processer sätts igång i kroppen. Det kan visa sig genom t ex yrsel, frossa, fysiska och emotionella utrensningar, som att kroppen t ex utsöndrar gifter som lagrats eller att blockerade känslor och tankemönster kan komma upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt obemärkt, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan tillfälliga utrensningar ske. Det är viktigt att du som klient är medveten och beredd på dessa naturliga processer som på sikt har som mål att leda fram till positiva förändringar och självläkning.


Vi börjar med ett inledande samtal om bakgrunden till varför du som klient önskar ta emot Reiki, sedan lägger du dig fullt påklädd på en behandlingsbänk lyssnar på avslappnande musik, vissa slappnar t om av så mycket att de slumrar till en stund. Under behandlingen håller terapeuten sina händer stilla i olika positioner på kroppen, man kan då känna t ex värme, pirrningar med mera, efteråt ligger du kvar en stund för att sakta vakna till. Vi avslutar sedan med ett samtal.


Reikimetoden är godkänd av Skatteverket som friskvård/stresshantering, det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de nuvarande reglerna och är en skattefri förmån för arbetstagaren.


Pris: 60 minuter 750 kr alt. 3 ggr 1950  kr


Reiki är en komplementär metod och ersätter EJ traditionell vård.


Välkommen att kontakta mig om du har ytterligare frågor eller vill boka tid, åldergräns 18 år.

bottom of page