top of page

LymfMassage

 

Denna massage som också går under namnet MLD - manuellt lymfdränage är en lugn och mjuk behandlingsmetod där man främst jobbar med andning, hud och bindväv. Lymfmassage är en helkroppsbehandling bestående av strykningar, djupandning, lätta/fasta tryck i lymfflödets riktning, ibland förekommer djupare grepp samt koppning för att lösa upp stopp och fibroser i vävnaden. Lymfsystemet är en del av vårt immunförsvar och dess uppgift är att effektivt föra bort överskottsvätska och slaggprodukter ur kroppen. Genom lymfmassagen stimuleras även motoriken i lymfbanorna till att pumpa fram lymfvätskan snabbare vilket hjälper till att lösa upp lymfstockningar i vävnaderna, detta bidrar till att göra den friskare och smidigare.

Lymfsystemet styrs av vår andning och flödar som bäst när kroppen är avslappnad.

 

Lymfsystemet kallas ibland för kroppens "bortglömda system".

 

När man påbörjar en behandling av ett stagnerat lymfsystem är rekommendationen att gå 3-5 gånger i tät följd för bästa resultat d.v.s. med cirka 7-10 dagar mellan behandlingarna, sedan rekommenderas det att man går relativt regelbundet (exempelvis var 4-6 vecka för underhållsmassage).

 

Man behöver självklart inte ha någon direkt lymfproblematik för att boka denna massage, även enstaka gånger är värdefullt för kroppen.

I den längre lymfmassagen (105 min) använder vi oss även av eteriska oljor som stöttar lymfflödet.

 

Behandlingen passar i stort sett alla, men särskilt personer med någon typ av ödem/svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymtom

(ges inte om du är under pågående cancer/cellgiftsbehandling/nyligen haft cancersjukdom, om du har bältros, rosfeber, har/har haft blodpropp, hjärtproblem/högt blodtryck, tidig graviditet, pågående förkylning/infektion/inflammation eller allmän sjukdomskänsla).

 

 

 

Läs mer om lymfsystemet på lymfsystemet.se

 

 

Pris 90 minuters helkroppsmassage: 1100 kr

Pris 105 minuters helkroppsmassage 1300 kr

bottom of page