HavsFrun - Regndroppsteknik  Healingmassage  Reiki  Kristaller  Butik
ReiKi
                                                     ReiKi betyder universell livsenergi!

Reiki är djupt avslappnande, stressreducerande och löser upp spänningar samt är värdefullt vid smärttillstånd och ökar välbefinnandet i största allmänhet.

Det är en holistisk metod som INTE riktas till specifika symtom eller sjukdomar, utan till personen som helhet. Syftet är att återskapa människans naturliga energiflöde och på så sätt skapa förutsättningar för självläkning och ökat välbefinnande. Terapeuten manipulerar inte din energi utan är endast en kanal för reikienergin som automatiskt går dit den behövs i stunden.

Reiki sätter fart på den energi som stagnerat, vilket bidrar till att processer sätts igång i kroppen. Det kan visa sig genom t ex yrsel, frossa, fysiska och emotionella utrensningar, som att kroppen t ex utsöndrar gifter som lagrats eller  att blockerade känslor och tankemönster kan komma upp till ytan. Många gånger passerar detta relativt obemärkt, men om det finns mycket lagrat i kroppen kan tillfälliga utrensningar ske. Det är viktigt att du som klient är medveten och beredd på dessa naturliga processer som har som mål att leda fram till förändring och självläkning. 
 
Vi börjar med ett inledande samtal om bakgrunden till varför klienten önskar ta emot Reiki, sedan lägger sig personen fullt påklädd på en behandlingsbänk lyssnar på avslappnande musik, vissa slumrar t om till en stund. Under behandlingen håller terapeuten sina händer stilla i olika positioner på kroppen, man kan då känna t ex värme, pirrningar med mera, efteråt ligger du kvar en stund för att sakta vakna till. Vi avslutar sedan med ett samtal.

Reikimetoden är godkänd av Skatteverket som friskvård/stresshantering, det innebär att kostnaden för arbetsgivare är avdragsgill enligt de nuvarande reglerna och är en skattefri förmån för arbetstagaren.

Pris: 60 minuter 600 kr alt. 3 ggr 1500 kr

Reiki är en komplementär metod och ersätter EJ traditionell vård.

Välkommen att kontakta mig om du har ytterligare frågor eller vill boka tid!